Často kladené otázky


Kdy mám přijít, abych nemusel čekat?

       Z tohoto důvodu jsme  nově zavedli objednání k plánovaným kontrolám. Zavolejte a objednejte se, tel. 321 021 501.

Na co se můžu objednat a kdy?

      Objednat se můžete na kontrolu při vystavené dočasné pracovní neschopnosti, na kontrolu  srážlivosti krve při léčbě warfarinem, na pravidelnou kontrolu při předpisů léků - nejčastěji na vysoký krevní tlak, cukrovku apod. Rovněž na prohlídku na řidičský průkaz, těhotenskou prohlídku-do průkazky. Pro tato vyšetření je určen blok 'objednané kontroly' - podívejte se do rozvrhu ordinačních hodin. 

     Objednáme  Vás i na preventivní prohlídku, prohlídku do zaměstnání nebo předoperační vyšetření - na tyto prohlídky je však třeba více času, a proto je pro ně určen v ordinační době blok 'objednaní - prevence...'   

Co když nemůžu přijít na objednaný termín?

    Určitě nám zavolejte a  omluvte se.  Jednak můžete rovnou dostat nový termín, jednak ten původní určitě využijeme pro někoho jiného.

Můžu přijít bez objednání?

    Samozřejmě, pokud onemocníte, nebo prostě potřebujete něco vyřešit neodkladně, přijďte na začátku ordinační doby - v době pro akutní stavy. Pak je pořadí pacientů podle toho, jak přijdou do čekárny. Je lepší rovnou přijít, než se snažit dovolat a přijít pozdě. Pokud se trefíte do bloku 'objednané kontroly', mají přednost objednaní a vy můžete čekat docela dlouho.

Pacienti v akutním ohrožení života nebo opravdu závažném stavu mají přednost vždy, o jejich pořadí pak rozhoduje lékařka či zdravotní sestra. 

Můžu zaťukat?

    Prosíme, NE! I když to vypadá, že v čekárně nikdo není a my o vás nevíme, není tomu tak. Jednak otvírání dveří slyšíme velmi zřetelně, jednak pracujeme,  i když není v ordinaci pacient. A sestřička velmi často a pravidelně vychází do čekárny, takže se prosím posaďte, určitě se vám bude co nejdříve věnovat. Zkuste při píchání injekce vyřídit tři telefony a dvoje klepání na dveře... Chobotnice dvojhlavá u nás nepracuje :-)

Jak fungují eRecepty?

   telefonem: Na základě požadavku (telefonického nebo poslaného e-mailem) po ordinační době lékařka pošle požadavek do SÚKL. Ten zašle SMS - jako odesílatel Erecept -Identifikátor vašeho eReceptu vystaveného dne xx.xx.2020 je XXXX YYYY XXXX a je platný do xx.xx.2020. V lékárně nadiktujete tyto znaky nebo si je opiště  v klidu domova na papír velkými písmeny. Chytřejší telefony mohou za indentifikátorem otevřít odkaz na generátor QR kódu - ten si pak lékárník sejme čtečkou. Všechny varianty fungují stejně dobře, není třeba mít obavy z toho, že to Váš telefon nezvládne - stačí i ten nejzákladnější.

  e-mailem: Obdržíte e-mail tohoto znění: V příloze  mailu naleznete průvodku Vašeho eReceptu platného do xx.xx. 2020  s identifikátorem XXXX YYYY XXXX, která je chráněna heslem. Jako heslo je použito číslo pojištěnce, kterému je vystaven eRecept. Aby Vám mohl být léčivý přípravek v lékárně vydán, stačí nadiktovat lékárníkovi 12místný identifikátor eReceptu. Nebo se vám, po zadání hesla, otevře stránka s vygenerovaným čárovým kódem - v lékárně ho přečtou čtečkou.

I v případě, že Vám zasíláme recepty elektricky, trváme  na pravidelných kontrolách stavu - nejčastěji 1x za 6 měsíců. Pokud Vám tedy požadovaný recept nepřišel, buď je na vině SÚKL a jeho technické problémy, nebo je již na čase kontrola - objednejte se!

Co to je preventivní prohlídka a proč bych na ni měl jít? 

    1x za 2 roky Vám zdravotní pojišťovna hradí tzv. velkou prohlídku. Patří k ní aktualizace zdravotních údajů, anamnézy, celková tělesná prohlídka, v některých případech natočení EKG křivky, někdy se naplánují kontrolní odběr krve - většinou na základě známých onemocnění a zjištěného aktuálního zdravotního stavu. Zkontrolujeme očkování. Od 50 let se provádí vyšetření v rámci prevence rakoviny tlustého střeva - často Vám zdravotní pojišťovna pošle dopis nebo e-mail. U žen od 45 let je možné doporučit provedení mammografu, pokud se tak nestalo v rámci gynekologické kontroly.  Preventivní prohlídky smysl mají, i pokud pravidelně docházíte k nějakému ambulantnímu specialistovi - jejich úkolem není takto komplexní péče. Je však vhodné na prevenci vzít lékařské zprávy, pokud je máte a my dosud ne.


Jak je to s prohlídkami do zaměstnání a co k nim potřebuji?

    Na tato vyšetření je určitě nejlepší se objednat. A nelze je provést bez Žádosti o provedení prohlídky - tento dokument Vám vystaví zaměstnavatel - ať už nový nebo stávající. Bez něj Vám prohlídka provedena být nemůže a nebude. Formulář Žádosti je možno vyhledat například zde:  www.anag.cz/prilohy-k-publikaci-pracovnelekarske-sluzby-2634/cz/t-642/

Praktický lékař je oprávněn provádět pracovnělékařské prohlídky:

     -vstupní

    - periodické (pravidelné) pro kategorii I. - bez dalších dodatků

    - ostatní (t.j. periodické pro kategorie I s dodatky - např.  pro řidiče-referenty, činnost epidemiologicky závažná - to jsou kosmetické, kadeřnické a obdobné profese, dále zaměstance ve školství, noční práce, dále kategorie II a III, výstupní jen v rámci pracovnělékařské péče - tedy v případě, že s danou organizací má smlouvu o závodní péči. Pokud tuto kategorii najdete na své Žádosti, objednejte se ke svému závodnímu lékaři a u nás si domluvte zhotovení Výpisu ze zdravotnické dokumentace. Počítejte s tím, že dle zákona na jeho vystavení je lhůta 10 pracovních dní a jeho zhotovení je zpoplatněno - viz Ceník služeb.

   Pracovní prohlídky hradí pacient nebo zaměstnavatel, pokud má s námi uzavřenou smlouvu.

  K provedení prohlídky do zaměstnání - pokud nejste náš pacient- je potřeba mít s sebou výpis ze zdravot. dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře.

Mám jít na závodní prohlídku a potřebuji výpis. Co mám udělat?

    Zavolejte nám  a domluvte si, na kdy výpis potřebujete. Ze zákona je na zhotovení 10 pracovních dní. Pokud potřebujete výpis ihned, přijďte v bloku 'akutní stavy' na začátku ordinace. Zhotovení výpisu je zpoplatněno, viz Ceník služeb. Na platbu dostanete potvrzení, zaměstnavatel je v případě pravidelné prohlídky  povinen Vám toto proplatit. Platnost výpisu je 90 dní od vystavení. Výpis není možné zaslat elektronicky.

 Jak je to s odběry krve?

    Nejčastěji je na základě vystavení žádanky provádí odběrové místo firmy AeskuLab - na adrese náměstí 5. května, budova CMC, blok 2b, přízemí, Čelákovice, 250 88
Provozní doba: PO-PÁ 7:00 - 11:30. Odběrové místo je značeno logem firmy.Na běžné odběry není třeba se objednávat, na oGTT ano, tel: 734 790 597. 

   Pokud je to nutné, je možné udělat odběr v naší ordinaci, ale na tomto se musíme nejdříve domluvit, nejčastěji při vystavení žádanky na krevní odběr.

  Pro většinu odběrů je potřeba být na lačno, napít se vody nebo neslazeného čaje je ale velmi vhodné.

  Pokud je součástí odběrů i vyšetření moči, zkumavku dostanete od nás spolu se žádankou, nebo je možné ji zakoupit v lékárně. Před odběrem moči je třeba se umýt, osprchovat, přímo do zkumavky pak zachytit moč ze středního proudu - to znamená trochu odčůrat stranou a pak rovnou do zkumavky. Jiný postup může vést ke zkreslení výsledku.

  V ordinaci provádíme pravidelné odběry krve z prstu na stanovení účinnosti léčby warfarinem - tzv. INR či Quick. Termín další kontroly je stanoven při posledním odběru. Pokud máte lék warfarin nasazen nově a lékař, který vám ho dal, vám neřekl, kdy máte přijít na první kontrolu, raději zavolejte a objednejte se. Na tyto odběry není třeba být nalačno. Warfarin v den kontroly neberte -  doporučíme dávku podle toho, jak odběr dopadne.

 Při léčbě warfarinem je třeba dodržovat některá doporučení - přehledně jsou uvedena např.  zde:   www.lecba-warfarinem.cz


Proč musím chodit na kontrolu, když beru léky? A nestačí kontroly u specialisty?

     Zdravotní stav se může časem měnit, může se Vám přidružit jiné onemocnění, proděláte třeba operaci... Toto vše může mít vliv i na dlouhodobě zavedenou a dobře snášenou léčbu. Proto jsou kontroly nutné. Bez pravidelných kontrol stavu není možné předepisovat žádné léky, neberete bonbóny, ale léčiva. A pokud je chcete předepisovat u nás, patří k tomu i naše kontroly - specialista Vás také chce pravidelně vidět.

V případě, že to Vaše onemocnění nevyžaduje častěji, kontroly jsou přibližně 1x za 6 měsíců, v mezičase lze 1x poslat recept na léky na 3 měsíce - osobně nebo raději elektronicky.  A abyste nemuseli  sedět dlouho v čekárně, zavedli jsme pro tyto kontroly objednání - v ordinačních hodinách označené jako 'plánované kontroly'.