CENÍK SLUŽEB hrazených pacientem

Vyšetření pro posouzení způsobilosti k zaměstnání - vstupní prohlídka do zaměstnání


kategorie I-II    
                                              

kategorie III
400,-

500,-

Vyšetření + vystavení potravinářského průkazu 


300,-

Vyšetření pro posouzení způsobilosti k řízení motor. vozidel


vyšetření řidičů nad 65 let věku 

300,-


300,-

Výpis ze zdravotní dokumentace

100,-

Vyplnění formuláře komerční pojišťovny

200,-

Vyšetření pro posouzení způsobilosti k držení střelné zbraně

500,-

            Předoperační vyšetření nehrazené z veřejného zdr. pojištění včetně EKG      500,-

            Očkování mimo očkovací kalendář - aplikace                                                          100,-

                                                                                                                              +cena očkovací látky

           Vyšetření + vystavení potravinářského průkazu                                                      300,-